Logo Kamnet
Kamnet.pl

Fundusz Szerokopasmowy
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), udzieliła gminie Lubin, jako jednej z 9 gmin w Polsce,  dotację w wysokości ponad 4,9 mln zł z przeznaczeniem na realizację projekt polegającego na dofinansowaniu lub wsparciu o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy. Na wykonanie tego przedsięwzięcia gmina zawarła stosowną umowę z Ministrem Cyfryzacji.

Szczawno - Zdrój

Podpisanie umowy Burmistrza Szczawna - Zdrój z firmą Kamnet

W wyniku przeprowadzonego konkursu przez gminę miejską Szczawno - Zdrój, Burmistrz miasta podpisał umowę z firmą KAMNET Kamil Turoń, na podstawie której firmie tej udzielone zostało dofinansowanie na budowę szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych.

Gmina Szczawno - Zdrój pozyskała na ten cel 4 167 185,52 zł z Funduszu Szerokopasmowego, zapewniając dodatkowe 20% ze środków własnych gminy. Brakujące środki konieczne do realizacji projektu zabezpieczy KAMNET, który będzie właścicielem powstałej sieci


Docelowo, w ramach realizacji projektu, sieć światłowodowa zostanie zaprojektowana i wybudowana w mieście Szczawno - Zdrój, a Internet zostanie doprowadzony do 685 punktów adresowych.Zapytanie ofertowe - zaprojektuj i wybuduj!

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie prac projektowych oraz budowlanych sieci FTTH, która będzie realizowana z ramach krajowego Funduszu Szerokopasmowego na teranie miasta Szczawno - Zdrój. Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu o przepustowości minimum 300 Mb/s. 

W ramach Zapytania udostępniamy Państwu dedykowany wzór Umowy wraz załącznikami oraz pliki zawierające dane niezbędne do złożenia oferty.
Cała treść zapytania ofertowego do pobrania w postaci skompresowanego pliku ZIP - POBIERZ

Termin złożenia oferty: 23.04.2024 godzina 14:00

Prosimy o terminowe składanie ofert.

                                                               


Lubin

W wyniku przeprowadzonego przez gminę konkursu w dniu 15 listopada 2023 r. gmina Lubin podpisała umowę z firmą KAMNET Kamil Turoń, na podstawie której firmie tej udzielone zostało dofinansowanie na budowę szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych.

Gmina udzieliła firmie KAMNET dotacji celowej w maksymalnej wysokości 5 875 268,40 zł, przy czym kwota 4 944 079,44 zł pochodzi ze środków pozyskanych przez gminę od Ministra Cyfryzacji, a kwota 931 188,96 zł z budżetu gminy. Całkowita wartość projektu wynosi: 8 029 533,48 zł. Zabezpieczenie środków na brakującą kwotę, to inwestycja firma firmy KAMNET, która będzie właścicielem  powstałej sieci.


Podpisanie umowy Wójta Gminy Lubin z firmą KAMNET

Docelowo, w ramach realizacji projektu, sieć światłowodowa zostanie zaprojektowana i wybudowana w 17 miejscowościach gminy Lubin: Chróstnik, Czerniec, Gola, Gorzelin, Kłopotów, Krzeczyn Mały, Krzeczyn Wielki, Księginice, Miłoradzice, Miłosna, Miroszowice, Niemstów, Osiek, Pieszków, Raszówka, Siedlce i Składowice,  a Internet szerokopasmowy doprowadzony zostanie do 1240 punktów adresowych.


Zapytanie ofertowe - Inspektora nadzoru inwestorskiego!

Zapraszamy zainteresowanych do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej w ramach zadania „Fundusz Szerokopasmowy – Gmina Lubin”.

W ramach Zapytania udostępniamy Państwu dedykowany wzór Umowy wraz załącznikami oraz pliki zawierające dane niezbędne do złożenia oferty.
Cała treść zapytania ofertowego do pobrania w postaci skompresowanego pliku ZIP - POBIERZ

Termin złożenia oferty: 31.05.2024 r.

Prosimy o terminowe składanie ofert.


Zapytanie ofertowe - zaprojektuj i wybuduj!

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie prac projektowych oraz budowlanych sieci FTTH, która będzie realizowana z ramach krajowego Funduszu Szerokopasmowego na terenie gminy Lubin. Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu o przepustowości minimum 300 Mb/s. 

W ramach zapytania udostępniamy Państwu dedykowany wzór Umowy wraz załącznikami oraz pliki zawierające dane niezbędne do złożenia oferty.
Cała treść zapytania ofertowego do pobrania w postaci skompresowanego pliku ZIP - POBIERZ

Termin złożenia oferty: 11.12.2023. godz. 10:00

Prosimy o terminowe składanie ofert.