"Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dzięki środkom Unijnym, a także wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu naszych pracowników zrealizowaliśmy zaplanowane cele:

  • poprawę stanu istniejącej infrastruktury teleinformatycznej na obszarze realizacji projektu,
  • likwidację zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego oddziaływania projektu,
  • poprawę konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem,
  • podniesienie jakości życia mieszkańców,
  • aktywizację gospodarczą i społeczną regionów.

Realizowany od 01.03.2011 do 15.12.2012

Firma Kamnet zrealizowała Projekt "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu - teren powiatu lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego" w ramach działania 8.4. "Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" osi priorytetowej 8. "Społeczeńswto informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki". 

Miejscowości objęte projektem:

Grębocice, Przedmoście, Retków, Stara Rzeka, Obiszów, Szymocin, Rzeczyca, Radwanice, Buczyna, Nowa Kuźnia, Nowy Dwór, Chocianowiec, Szklary Dolne, Brunów, Polkowice, Ścinawa, Dłużyce, Zaborów, Składowice, Lubin.

Realizowany od 16.07.2012 do 30.06.2013

Firma Kamnet zrealizowała projekt pt "Szerokopasmowy Internet dla terenu powiatu lubińskiego, polkowickiego i wołowskiego" w ramach działania 8.4. "Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" osi priorytetowej 8. "Społeczeńswto informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki".

Miejscowości objęte projektem:

Krzeczyn Wielki, Obora, Składowice, Kliszów, Olszany, Radomiłów, Wądroże, Chełmek Wołowski, Dębiec, Dziesław, Dziewin, Krzyżowa, Parszowice, Przychowa, Ręszów, Tymowa, Jabłonów, Parchów, Gaworzyce, Koźlice, Jędrzychów, Nowa Wieś Lubińska, Sucha Górna, Krępa, Kłębanowice, Małomice.

Projekt 3

Zaufali Nam

Klienci firmy Kamnet
Klienci firmy Kamnet
Klienci firmy Kamnet
Klienci firmy Kamnet
Klienci firmy Kamnet
Klienci firmy Kamnet
Klienci firmy Kamnet
Klienci firmy Kamnet
Klienci firmy Kamnet
Klienci firmy Kamnet